Algemene voorwaarden

Op al onze op- en overslag activiteiten zijn de geldende LSV (Logistieke Services Voorwaarden) voorwaarden van toepassing. Op onze transport- en distributieactiviteiten zijn de AVC en CMR condities mede van toepassing. U kunt de informatie en voorwaarden hieronder downloaden:

 

TLN (Transport en Logistiek Nederland) Algemene Voorwaarden

PDF TLN    (open de PDF voor meer info)

 

LSV (Logistieke Services Voorwaarden)

PDF LSV    (open de PDF voor meer info)

 

CMR(Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route = conventie goederenvervoer over de weg) condities

PDF CMR    (open de PDF voor meer info)

 

AVC (Algemene Vervoercondities 2002)

PDF AVC    (open de PDF voor meer info)

omslag AVC